Uczestnik: Tomasz Jadowski

Tomasz Jadowski Tomasz Jadowski
DevOps z Poznania, więcej na http://oldgeek.eu
Projekt: mpg123
Dodanie testów jednostkowych i akceptacyjnych do programu mpg123 (http://mpg123.org)
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: