Uczestnik: Sabina Niewiadomska

Sabina Niewiadomska Sabina Niewiadomska
Najnowsze posty
GitHub basics extended – GitHub pages
I was asked to write an extended post about a great thing called GitHub pages. GitHub Pages...
AngularJS warm up – button colors
Small steps makebig projects. Todays’ step is to add a button which colors will be...
GitHub basics
Ok, so Dajsiepoznac requires a git hub commits. I know a some of you might feel abit...
What is Web Speech API
Web Speech API is a 5 years old child of Google. Thanks to Web Speech API we can provide for...
Projekt: Fossegrimen
Chciałabym wykorzystać udział w konkursie "Daj się poznać 2017" jako inspirację do zapoznania się z tematem przetwarzania języka mówionego.

Jako wprowadzenie do tematu chciałabym wykonać aplikację wykorzystującą Web Speech API. Aplikacja będzie miała na celu pomóc mi w nauce języka norweskiego oraz zapoznanie się z pojęciami typu Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing.

Na początek spróbuję wykonać aplikację webową.

Najważniejsza funkcja aplikacji:
1. Użytkowikowi na ekranie zostanie wyświetlone słowo kluczowe, w tym momencie użytkownik musi przypomnieć sobie całe zdanie i wypowiedzieć je do mikrofonu. Aplikacja powinna wyświetlić słowa które użytkownik wypowiada. Słowa poprawne powinny zostać wyświetlone na zielono, słowa błędne na czerwono.

Funkcje dodatkowe, które zostaną zaimplementowane jeśli zostanie ukończona najważniejsza funkcja:
2. Użytkownikowi zostanie udostępniona póla zdań do nauczenia się na pamięć składająca się ze słów które już potrafi oraz jednego słowa kluczowego, do zdań będzie dołączone mp3.
3. Użytkownik powinien mieć możliwość oceny subiektywnego odczucia zapamiętania materiału. Wartoscią wyrażającą brak zapamiętania materiału będzie 0, a zadanie zbyt proste ma być ocenione jako 5.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: