Uczestnik: Piotr Wittchen

Piotr Wittchen Piotr Wittchen
Nazywam się Piotr Wittchen. Programowaniem zajmuję się odkąd dostałem pierwszy komputer, czyli od ok. 14 lat. Zawodowo zajmuję się tym od kilku lat. Ostatnio swoją uwagę skupiłem na ekosystemie Javy, który nieustannie mnie zaskakuje. Obecnie pracuję w firmie SAP Hybris w Gliwicach jako programista, gdzie zajmuję się rozwojem jednego z rozszerzeń dla platformy Hybris. Poza tym, mam też doświadczenie związane z tworzeniem aplikacji mobilnych na platformę Android. W wolnym czasie rozwijam projekty open-source i staram się poznawać nowe języki programowania. Gdy nie programuję, zazwyczaj jestem na siłowni lub w podróży. Więcej można przeczytać na mojej stronie internetowej: http://wittchen.biz.pl.
Najnowsze posty
DSP 2017 – Summary
Introduction Some time ago, I’ve decided to participate in “Get Noticed...
New reactive data types in RxJava2
Introduction I’m still exploring reactive programming world and RxJava library....
Introducing YaaS Java SDK
Introduction In my company, there’s a concept of so-called “innovation day”....
Releasing Prefser v. 2.0.7
I’ve recently released new version of Prefser. It’s a wrapper for Android...
Projekt: Biblioteki wspierające rozwój aplikacji dla platformy JVM oraz Android
Do konkursu chciałbym zgłosić cały mój profil na GitHubie, a nie jeden konkretny projekt. Moimi projektami open-source są głównie lekkie biblioteki i narzędzia dla programistów Java oraz Android, które wspierają proces tworzenia oprogramowania.
Jedne z moich najbardziej popularnych projektów, to: ReactiveNetwork, WeatherIconView, prefser, swipe, gesture, ReactiveSensors, ReactiveWifi, InfiniteScroll, kirai, ReactiveBeacons i inne.
Podczas konkursu chciałbym rozwijać te projekty oraz, być może, stworzyć nowe o podobnym profilu lub bazujące na projektach już istniejących.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: