Uczestnik: Patryk Podworski

Patryk Podworski Patryk Podworski
Projekt: Tiadant
Aplikacja internetowa pomagająca w zarządzaniu budżetem
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: ppodworski