Uczestnik: Michał Malicki

Michał Malicki Michał Malicki
Projekt: Organise!
Webowa aplikacja do zarządzania zadaniami, mailami, kalendarzem.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: