Uczestnik: Mateusz Dobrychłop

Mateusz Dobrychłop Mateusz Dobrychłop
PhD student specializing in structural bioinformatics. I use Python to build bioinformatics tools. These tools are then used to computationally predict 3D structures of molecular machines that are not easy to study experimentally.
---
Doktorant specjalizujący się w bioinformatyce strukturalnej. Wykorzystuję Pythona w celu tworzenia narzędzi bioinformatycznych. Narzędzia te pozwalają na komputerowe przewidywanie struktur 3D takich maszyn molekularnych, których struktury nie jest łatwo zbadać eksperymentalnie.
Najnowsze posty
My Python GUI training for PyLadies
Tkinter is Python’s default library for creating Graphical User Interfaces (GUIs). On Monday,...
Keyboard and mouse input
Watching virtual bacteria swim around is nice and all, but we’re trying to make a game here....
Abandoning bitmaps
Basing your game’s visualson pretty bitmaps loaded from files can be tempting. And for most...
Introducing motility
It’s about time to make the virtual cell move. Many bacteria species exhibit motility...
Projekt: eBacteria
Sandbox game based on pyOpenGL that focuses on virtual bacteria growing in a virtual petri dish. Each bacterium has its own unique genome, which determines the organism's chances of survival in a certain environment. The bacteria reproduce and with each generation, their genomes undergo random mutations. The player can change the environment of the dish, eliminating poorly adapted organisms, and in consequence stimulating the ebacterial evolution.
---
Bazująca na pyopengl gra-sandbox, w której na wirtualnej szalce petriego namnażają się wirtualne bakterie. Każda z bakterii posiada swój unikalny genom, warunkujący jej szanse przetrwania w określonym środowisku. Bakterie rozmnażają się, a z każdym pokoleniem ich genomy ulegają mutacjom. Gracz może zmieniać warunki środowiska panujące na powierzchni szalki, eliminując nieprzystosowane do nowych warunków organizmy i tym samym stymulując ewolucję kolonii ebakterii.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: