Uczestnik: Krzysztof Stachyra

Krzysztof Stachyra Krzysztof Stachyra
Poszukiwacz rozwiązań idealnych, które nie istnieją - ale może jednak wystarczy dokładniej ich szukać?
Projekt: Symbol Recognition
"Blokada komputera z zastosowaniem symbolu 3D w przestrzeni".
Rozpoznawanie symbolów z zastosowaniem sensora Kinect i sieci neuronowych. Użytkownik wprowadza symbole wykonując ruch dłonią przed sensorem po czym następuje klasyfikacja i odpowiedź - czy symbol jest podobny do wcześniej zapisanego symbolu użytkownika czy nie.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: