Uczestnik: Juliusz Jacek Jakubowski

Juliusz Jacek Jakubowski Juliusz Jacek Jakubowski
Początkujący Front-End Dev, który zamierza wykorzystać ten konkurs do dalszej nauki. Zaczynamy MEAN.
Projekt: JS MEAN
Zamierzam stworzyć portal dla młodych zespołów muzycznych. Będę uczył się i wykorzystywał zestaw narzędzi MEAN, czyli MongoDB, Express, AngularJS i Node.js. Portal ma powstać wyłącznie w celach treningowych, ale kto wie.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: