Uczestnik: Ignacy Wilczyński

Ignacy Wilczyński Ignacy Wilczyński
Pasjonat rozwoju produktów wirtualnych, zarówno od strony koncepcyjnej jak i technicznej. Prowadzi zespoły przy realizacji projektów.
Projekt: washi-washi
Celem projektu jest poznanie technik Machine Learningu.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: