Uczestnik: Grzegorz Głąb

Grzegorz Głąb Grzegorz Głąb
Głównym obszarem moich zainteresowań są nowe technologie, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania internetowe, chmury/mgły obliczeniowe, przetwarzanie danych oraz tworzenie i automatyzację procesów.

Hasłem przewodnim, które staram się realizować jest: „Lubię współpracować z Ludźmi, a nie pracować dla ludzi.” – oznacza to przede wszystkim dążenie do sytuacji osiągnięcia współpracy Wygrana-Wygrana, dającej satysfakcjonujące efekty (zarówno produkt końcowy współpracy jak i wynagrodzenie emocjonalne oraz finansowe dla każdej ze stron).
Najnowsze posty
Przykładowy wpis
Przykładowy wpis testowy w celu sprawdzenia generatora RSS
Projekt: frameworkless
Przy obecnej dojrzałości wielu narzędzi i API dla programistów javascript oraz szybkości wdrażania tych zmian, nie rozumiem obecnie takiego masturbowania kolejnymi pojawiającymi się frameworkami rzekomo ułatwiającymi i przyśpieszającymi pracę.

Zmierzę się z tym mitem.
"Gdybym żył w starożytnej Grecji, miałbym na imię Frameworkless..."

Projekt ten ma na celu sprawdzenie i weryfikację, czy podejście *less (frameworkless javascript, serverless) ma sens bez konieczności używania opasłych i modnych frameworków.

Ma być zwinnie i lekko - w stylu waga pure-kowa.

Funkcjonalnie skupię się głównie na obszarze opendata i stworzeniu narzędzia oraz repozytorium do wymiany/prezentacji danych publicznych.