Uczestnik: Dominika Matyjewicz-Maciejewicz

Dominika Matyjewicz-Maciejewicz Dominika Matyjewicz-Maciejewicz
Projekt: Apka Gosi
Aplikacja do nauki języka japońskiego urozmaicona ciekawą fabułą
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: