Uczestnik: Arkadiusz Gutkowski

Arkadiusz Gutkowski Arkadiusz Gutkowski
Najnowsze posty
DSP#1 – Bug Free Potato project
Yup, it is time to finally start my participation in Get Noticed! (Daj się poznać!) contest....
Projekt: Bug Free Potato
Celem będzie raczej sama podróż w nową technologię niż konkretny cel.
Będę poznawać Xamarin, więc wytworzy się jakaś aplikacja. Ale jaka?
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: arkadiog