Uczestnik: Andrzej Piotrowski

Andrzej Piotrowski Andrzej Piotrowski
Od grafika 2d/3d po inżynieria oprogramowania, administratora projektu, starszego inżyniera ds. opragramowania do inżynieria ds. testów

Jakby nie patrzeć, praca w 5 firmach, 9 projektach polskich i zagranicznych.

Obecnie skupiony na ideii Key-Driven Testing w Hardware/Software i Cloud.
Projekt: FireRobotS
FireRobotS is a Firefox extension that allows you to create Robot Framework/Selenium tests, in a more efficient way.

Keyword extraction
Keyword driven testing is in the far end of the spectrum from record and play tools, as far as test automation concerns. Although this tool has some features in common with record and play tools, it's interest lies in some specific features that will help you to create high level custom keywords, based on the Selenium2library
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: