Uczestnik: Adam Poloczek

Adam Poloczek Adam Poloczek
Projekt: Sodalite
System do zarządzania serwisowanymi urządzeniami.
Youtube:
Snapchat:
Slack DevsPL: piratjsk